Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

dnienie
8003 3068
Reposted frompampunio pampunio viaPoranny Poranny
dnienie
2385 88fd 500
American Gods
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaPoranny Poranny

February 15 2019

dnienie
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
dnienie
dnienie

awwww-cute: Cat in stained glass window.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
dnienie
8564 68e6
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

February 02 2019

dnienie
2660 b88d 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaHypothermia Hypothermia
dnienie
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viapastelove pastelove
dnienie
dnienie
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
dnienie
6648 631a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeithpeligro keithpeligro

February 01 2019

dnienie
6082 652f
Reposted from4777727772 4777727772 viakazikova kazikova
dnienie
7989 7c43
Franz Marc, Foxes, 1912
dnienie
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viafearoflove fearoflove
dnienie
1841 aef0 500
Reposted fromsoftboi softboi viapozakontrola pozakontrola
dnienie
dnienie
0664 1a4d 500
dnienie
dnienie
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...