Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

dnienie
George Chuang
dnienie
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viaangeliquee angeliquee
dnienie
0033 d835 500

Joe St Pierre

dnienie
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viamisspandora misspandora
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaCoriLiar CoriLiar
dnienie
1110 b6cd
Reposted fromluminouss luminouss viastonerr stonerr
dnienie
9898 447a
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastonerr stonerr
dnienie
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, dobry film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie, to jest to warte tego wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie!
Reposted frompinkdress pinkdress viastonerr stonerr
dnienie
8915 e2a3 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyra satyra

July 09 2015

dnienie
1794 5e6b
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaIriss Iriss
dnienie
8069 8777
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamyzone myzone
dnienie
dnienie
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaIriss Iriss
dnienie
Reposted fromfelicka felicka
7048 3519 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamyzone myzone
4804 2933 500
dnienie
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl