Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

dnienie
4480 c5de 500
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny
dnienie
4484 322c 500
Reposted fromalavandula alavandula viaPoranny Poranny

March 11 2018

dnienie
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viadeparter departer
dnienie
Reposted fromu-dit u-dit viaPoranny Poranny
1230 0963
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viadeparter departer

February 25 2018

dnienie
dnienie
4123 11c2
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
dnienie
3469 0d0e 500
dnienie
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIriss Iriss
dnienie
3392 82b0
Reposted fromretaliate retaliate viamyzone myzone
dnienie

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viastonerr stonerr

February 24 2018

6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPoranny Poranny
dnienie
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viarudaizia rudaizia
dnienie
Przecież chociaż tak powinno być, żeby każdy człowiek miał przynajmniej dokąd pójść!
— F.Dostojewski 'Zbrodnia i kara'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaiblameyou iblameyou
dnienie
Reposted frommrrru mrrru viasatyra satyra
dnienie
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaIriss Iriss
dnienie

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
dnienie
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven viadeparter departer
dnienie
5803 ec12 500
Świetlicki.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaflesz flesz
dnienie
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.

Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki, 'Olifant'
Reposted fromwiolanta wiolanta viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl