Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

3245 c22f 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate viaPoranny Poranny

October 30 2017

dnienie
9469 37d0
Reposted fromnoja noja viaflesz flesz
dnienie
3075 be7b 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viadeparter departer
dnienie
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viamyzone myzone
dnienie
dnienie
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne.
— między słowami
Reposted frompsycha psycha viadeparter departer
dnienie
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viamyzone myzone
5582 d714 500

nakedly:

(-19 degrees celcius so the windows have frosted snowflakes on them) 🙃// insta @annikabansal (at Djursholms Torg)

Reposted fromhawke hawke viamyzone myzone

October 22 2017

dnienie
Mnie na niczym nie zależy, wiesz?
Na niczym. Oprócz ciebie.
Muszę cię widzieć. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos.
Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi.
— Stanisław Lem
Reposted fromyourtitle yourtitle viadeparter departer
dnienie

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viadeparter departer

October 21 2017

dnienie
dnienie
9537 8f0a 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaPoranny Poranny

October 20 2017

dnienie
dnienie
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaPoranny Poranny

August 23 2017

4135 a40a
Reposted fromselkies-song selkies-song viaPoranny Poranny
dnienie
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaPoranny Poranny
3974 be5d 500
dnienie
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl