Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

dnienie
0594 370b
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaasylopath asylopath
dnienie
7635 8654
Reposted fromaletodelio aletodelio viastonerr stonerr

February 26 2017

dnienie
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamsuperwoman iamsuperwoman
dnienie
7388 32c7
Reposted fromoblivious oblivious vialissie lissie
dnienie
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudaizia rudaizia

February 24 2017

dnienie
7290 a727

February 23 2017

dnienie
7887 708e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viairie irie
dnienie
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPolinda Polinda
dnienie

February 22 2017

dnienie
6147 a608
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viastonerr stonerr
dnienie
dnienie
dnienie
0594 370b
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarudaizia rudaizia
6151 4dd8
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viamyzone myzone
dnienie
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viastonerr stonerr
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra
dnienie
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaIriss Iriss
dnienie
3338 4f15 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss

July 10 2015

dnienie
George Chuang
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl