Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

dnienie
dnienie
dnienie
4651 c957 500
Reposted fromhagis hagis viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
dnienie
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasatyra satyra
dnienie
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
Reposted fromlambadada lambadada viaiblameyou iblameyou
dnienie
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
dnienie
3359 e199
Reposted frompeper peper viademijohn demijohn
dnienie
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka viaIriss Iriss

June 06 2017

4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viastonerr stonerr
dnienie
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viamyzone myzone
dnienie
dnienie
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaIriss Iriss
dnienie
3198 4066
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
dnienie
5723 ed2c 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaPoranny Poranny

May 25 2017

dnienie
0687 33f3
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
dnienie
#474
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamental-cat mental-cat

May 22 2017

dnienie

Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inna ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?

— Stanisław Barańczak

May 14 2017

4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viastonerr stonerr
dnienie
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
dnienie
5792 4238
Reposted fromretaliate retaliate viadead-zireael dead-zireael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl